JHM Revisionsbyrå

Välkommen till JHM Revision

JHM Revision AB är en mindre revisionsbyrå med kvalificerad personal, som utför effektiva tjänster inom revision och rådgivning. Vi har omfattande och bred erfarenhet från de flesta verksamhetsområden och rörelsegrenar.

Omfattande nätverk

JHM är en liten byrå med ett omfattande nätverk inom juridik, skatter, försäkringar, finansiell rådgivning och redovisning.
Vi använder moderna verktyg för att utföra vårt arbete på ett effektivt sätt och är väl förankrade i de flesta ekonomiprogram. Våra klienter utgörs främst av ägarledda familjeföretag. Det är i dessa bolag vi kan fungera som ett kraftfullt bollplank till ägarna och hålla en hög servicegrad.

Vi är kvalitetssäkrade

Vår kärnverksamhet är att tillhandahålla kvalificerad revision och rådgivning till mindre och medelstora företag inom alla branscher.
Vi erbjuder professionella tjänster i kombination med engagemang, hög servicegrad och tillgänglighet.

Tjänster

Revision

Vi strävar efter att med moderna arbetsverktyg samt hög servicenivå utföra effektiva revisioner för att uppnå ett mervärde utöver det vanliga för kunden. Vårt synsätt vid revision är att det är av största vikt att etablera ett förtroendefullt och öppet samarbete med våra klienter.

Kombiuppdrag

Vi biträder med upprättande och sammanställning av bokslut och årsredovisningar.

Skattefrågor

Vi har en stor allmän kompetens inom olika skattefrågor och vi är uppdaterade i aktuell skattelagstiftning. Genom vårt nätverk av fristående konsulter har vi tillgång till skatteexpertis. Därigenom kan vi även erbjuda rådgivning beträffande speciella skattefrågor för såväl företaget och dess ägare.

Löpande bokföring och lönehantering

Vi handhar normalt sett inte löpande bokföring och lönehantering. Vi kan dock bistå ert bolag med vissa redovisningstjänster t ex i en uppstart eller vid särskilda behov. Självklart har vi flera välrenommerade redovisningsbyråer som vi kan rekommendera.

 

accounting

Vårt team

Ismail Jama

Ismail Jama

Revisor
Johan Henriksson

Johan Henriksson

Godkänd revisor – Medlem i Far
Lee Friman

Lee Friman

Civilekonom
 

Kontakta oss

 

[info@jhmrevision.se]
grip-gustavadolfs-torg

JHM REVISION AB
Engelbrektsgatan 15
211 33 MALMÖ
Tel: 040 – 12 53 00
Fax: 040 – 23 37 77
info@jhmrevision.se