JHM Revisionsbyrå

Välkommen till JHM Revision

JHM Revision AB är en mindre revisionsbyrå med kvalificerad personal, som utför effektiva tjänster inom revision och rådgivning. Vi har omfattande och bred erfarenhet från de flesta verksamhetsområden och rörelsegrenar.

Omfattande nätverk

JHM är en liten byrå med ett omfattande nätverk inom juridik, skatter, försäkringar, finansiell rådgivning och redovisning.
Vi använder moderna verktyg för att utföra vårt arbete på ett effektivt sätt och är väl förankrade i de flesta ekonomiprogram. Våra klienter utgörs främst av ägarledda familjeföretag. Det är i dessa bolag vi kan fungera som ett kraftfullt bollplank till ägarna och hålla en hög servicegrad.

Vi är kvalitetssäkrade

Vår kärnverksamhet är att tillhandahålla kvalificerad revision och rådgivning till mindre och medelstora företag inom alla branscher.
Vi erbjuder professionella tjänster i kombination med engagemang, hög servicegrad och tillgänglighet.