Tjänster

Revision

Vi strävar efter att med moderna arbetsverktyg samt hög servicenivå utföra effektiva revisioner för att uppnå ett mervärde utöver det vanliga för kunden. Vårt synsätt vid revision är att det är av största vikt att etablera ett förtroendefullt och öppet samarbete med våra klienter.

Kombiuppdrag

Vi biträder med upprättande och sammanställning av bokslut och årsredovisningar.

Skattefrågor

Vi har en stor allmän kompetens inom olika skattefrågor och vi är uppdaterade i aktuell skattelagstiftning. Genom vårt nätverk av fristående konsulter har vi tillgång till skatteexpertis. Därigenom kan vi även erbjuda rådgivning beträffande speciella skattefrågor för såväl företaget och dess ägare.

Löpande bokföring och lönehantering

Vi handhar normalt sett inte löpande bokföring och lönehantering. Vi kan dock bistå ert bolag med vissa redovisningstjänster t ex i en uppstart eller vid särskilda behov. Självklart har vi flera välrenommerade redovisningsbyråer som vi kan rekommendera.

 

accounting